Πλοήγηση  |  Επικοινωνία  |  Νομικοί Όροι


Τελευταία Νέα
Αναζήτηση
Η Εταιρεία μας

ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΕΤΑΚΕΙ ιδρύεται το 1986 με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, καθώς και την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. Λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στη διάρκεια της λειτουργίας της αναπτύσσεται δυναμικά και αναδεικνύεται σε σημαντικής εμβέλειας Τεχνολογικό Κέντρο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι δραστηριότητες της ΕΤΑΚΕΙ καλύπτουν τους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, του ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων, της ανάπτυξης προδιαγραφών, της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

Το Εργαστήριο της ΕΤΑΚΕΙ είναι το πρώτο Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων το οποίο έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) το Σεπτέμβριο του 2000 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 45001 και πρόσφατα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

Στο ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων της ΕΤΑΚΕΙ περιλαμβάνονται:

  • Οι δοκιμές ελέγχου ποιότητας προϊόντων
  • η αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών προβλημάτων των πελατών
  • η εφαρμοσμένη έρευνα
  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών έργων,

αλλά και

  • η εφαρμογή συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης πόρων
  • η κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της ΕΤΑΚΕΙ σε συνδυασμό με την ανεξαρτησία της λειτουργίας της έχουν ενισχύσει το ρόλο της στην αγορά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων του κλάδου από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Καταστατικό Εταιρείας

 

Αρχική Σελίδα > Η Εταιρεία μας 
© 2007, Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών, Α.Ε.